Meer geld om sekswerkers te verleiden uit de prostitutie te stappen, dan aan de versterking van positie sekswerkers

In het programma Buitenhof was er een discussie tussen CDA kamerlid Anne Kuik en Ine Vanwesenbeeck over sekswerk in Nederland. En met name de laatstgenoemde had zinnige argumenten, zoals in onderstaande filmpje te horen is.

Prof. dr. Ine Vanwesenbeeck is hoogleraar binnen de afdeling Culturele Diversiteit en Jeugd aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en senior adviseur bij het Rutgers kenniscentrum voor seksualiteit.

Misstanden bestrijden, uitbuiters aanpakken, veel meer kan er niet

Prostitutie

Is het tijd voor een omslag in het reguleren van prostitutie? De jongerenbeweging Exxpose vindt van wel en wist het thema als ‘Burgerinitiatief’ op de agenda van de Kamer te krijgen. Deze groep vindt dat het kopen van seks eenvoudigweg strafbaar moet worden. Degene die seks aanbiedt heeft recht op hulp, de prostituant op straf. Daarmee wordt dus het gangbare model dat is gebaseerd op beheersen en controleren van het aanbod, afgewezen. Exxpose bepleit het zogeheten ‘nordic’ model waarin de vraag centraal staat. Betaalde seks is gelijkgesteld aan uitbuiting, misbruik en onderdrukking. Prostitutie lokt internationale mensenhandel uit en exploiteert daarmee ongelijkheid.

Moet de legalisering van prostitutie uit 2000 inderdaad als een mislukking worden beschouwd, zoals deze groep meent? De mondige, zelfstandige en dus maatschappelijk geïntegreerde sekswerker die daarvan de uitkomst had moeten zijn, bestaat wel, maar is toch een uitzondering gebleken. De realiteit is die van vrouwen uit arme delen van arme landen die hier naartoe worden gelokt. De omstandigheden zijn bar. Uit onderzoek vorig jaar bleek dat 60 procent van de ondervraagde sekswerkers fysiek geweld heeft te verduren, 78 procent seksueel geweld, 58 procent financieel-economisch geweld (niet betalen) en 93 procent emotioneel geweld. Cijfers die in iedere andere beroepsgroep voor nationale beroering zouden zorgen. Behalve in de prostitutie, waar de lat kennelijk elders ligt. De politie treft er soms vrouwen aan met de namen van hun pooiers op hun lichaam getatoeëerd.

De ‘regulering van de seksbranche’ is na achttien jaar in de politiek wel van haar meest naïeve kantjes ontdaan. Het regeerakkoord belooft inmiddels een pooierverbod, een ‘landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s’, extra geld voor Regionale Prostitutie Controle Teams. Maar een wetsvoorstel ligt al negen jaar te verstoffen in de senaat. Met ideeën over een ‘vergewisplicht’ voor klanten, een verhoging tot 21 van de leeftijd voor de sekswerkers en hogere straffen voor betaalde seks met kennelijke slachtoffers van mensenhandel. Dit kabinet zet nu in op een strengere vergunningplicht voor alle bedrijfsmatige seksuele dienstverlening. De koers is dus reguleren en misstanden bestrijden – vanuit de observatie dat sekswerk een praktijk is die niet uit te bannen valt.

Beheren, handhaven en bestrijden dus. Van de uitwassen. Niet van de prostitutie zelf. Het burgerinitiatief van Exxpose heeft daarbij vergeleken een hoog moreel en ideologisch gehalte. Maar helaas is de neiging van mensen elkaar uit te buiten niet makkelijk per wetsbepaling weg te toveren.

Tegelijk is het ook goed om beter naar de rol en verantwoordelijkheid van de klant te kijken: waarom denkt die eigenlijk dat wat hij doet in orde is? Waarom wordt die klant eigenlijk niet aan een vergunning gebonden? Zodat een sekswerker weet dat de klant aan bepaalde vereisten voldoet – identiteit, gezondheid, inkomen, gedrag, leeftijd. Bij erkende, vergunde, toegelaten sekswerkers horen dan dito vergunde, toegelaten klanten.

Of wordt het leugenpaleis dan alleen maar groter? Iedere wettelijke façade kent immers een achterkamer, waar de mensen hun gang gaan. Waartegen geen regulering is opgewassen – en ieder moreel pleidooi op afketst, hoe fraai en zuiver ook. Terugdringen, misstanden bestrijden, uitbuiters streng aanpakken, uitstappen mogelijk maken, meer kan er niet worden gedaan. Maar dat moet dan natuurlijk wel gebeuren. Als het Burgerinitiatief daaraan bijdraagt, is het al geslaagd.

bron: nrc.nl

Sekswerkers willen wél groepsrondleidingen

Amsterdam – Prostituees op de Wallen vrezen juist extra overlast en onveiligheid als wethouder Udo Kock (D66) een permanente ban op groepsrondleidingen in dat historische gebied doorvoert. De belangenvereniging voor sekswerkers, Proud, wil de nette rondleiders die aan alle voorwaarden voldoen, juist voor de stad behouden. Ook het Prostitutie Informatie Centrum, dat rondleidingen verzorgt, mag straks geen informatie over de branche tijdens vertellingen verstrekken.

Volgens Proud zorgen de groepsrondleiders, die bijvoorbeeld ronduit vertellen over de historie van het gebied, juist voor extra bewustwording van de positie van sekswerkers en ’voeden zij bezoekers juist op’. De rondleiders vertellen bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan om foto’s te maken van de sekswerkers en houden zich aan de regels die de gemeente in een convenant heeft opgesteld. Toch moeten ook zij het veld ruimen, blijkt uit het beleid van Kock. Meerdere bedrijven die al jarenlang keurig aan alle regels voldoen en vorig jaar zelfs een convenant met de gemeente tekenden, worden zo gedupeerd en dreigen zelfs failliet te gaan.

Volgens Proud zorgen de groepsrondleiders, die bijvoorbeeld ronduit vertellen over de historie van het gebied, juist voor extra bewustwording van de positie van sekswerkers en ’voeden zij bezoekers juist op’. De rondleiders vertellen bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan om foto’s te maken van de sekswerkers en houden zich aan de regels die de gemeente in een convenant heeft opgesteld. Toch moeten ook zij het veld ruimen, blijkt uit het beleid van Kock. Meerdere bedrijven die al jarenlang keurig aan alle regels voldoen en vorig jaar zelfs een convenant met de gemeente tekenden, worden zo gedupeerd en dreigen zelfs failliet te gaan.

“Groepsrondleiders voeden bezoekers juist op”

De ’D66-technocraat’ wil echter niets weten van de argumenten van Proud. Eerder bleek ook dat Kock geluiden van de ondernemersvereniging Oudezijds Voorburgwal wegwuift. Die vreest namelijk dat de goeden onder de kwaden gaan lijden. Zowel Proud, dat stelde dat maar tien sekswerkers zijn gevraagd naar hun mening, als de ondernemersvereniging in het kloppende hart van de Wallen zegt niet te worden gehoord.

Volgens Kock moet de gemeente het zichzelf vooral ’niet te moeilijk maken’ in de handhaving. Daarom verbiedt hij álle rondleidingen. Volgens Kock zou het niet mogelijk zijn om bepaalde rondleiders wel rondleidingen te laten verzorgen en andere niet. Volgens de insprekers ontstaat overlast bij bewoners en bedrijven door groepen die niet worden begeleid, zoals groepen dronken Britten, vrijgezellenfeesten en bedrijfsfeestjes.

Kock is doof voor prostituees

Ook sekswerkdeskundige Yvette Luhrs laakt de handelwijze van Kock. „Er is opnieuw niet geluisterd naar de mensen die achter het raam staan, terwijl de gemeente het verkoopt als oplossing voor de sekswerkers. Dat is het niet.” Ze benadrukt dat ook het Prostitutie Informatie Centrum, dat juist ’een ander geluid over sekswerk’ naar voren brengt met rondleidingen, nu wordt geraakt. „Deze maatregel is weer niets regelen voor de sekswerkers.”

bron: De Telegraaf

Erkenningsplicht voor thuisprostituees is landelijke primeur voor Drentse gemeenten

Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn en De Wolden zijn de eerste gemeenten van Nederland die een erkenningsplicht invoeren voor thuiswerkende prostituees.

Dat staat in een nieuwe gezamenlijk prostitutiebeleid, dat vooruit loopt op de landelijke wetgeving. Marco Out, burgemeester van Assen: ,,Anderhalf jaar geleden hebben we in Assen een illegaal bordeel opgerold. Dan is de vraag: waar gaan die sekswerkers heen? Die verdwijnen uit het zicht. We wilden iets doen, niet meer wachten op het landelijk beleid.’’

Misstanden tegengaan

De erkenningsplicht is een manier om de thuiswerkende prostituees die zich vooral adverteren op het internet, in beeld te krijgen en misstanden tegen te gaan. Zeker nu er minder seksclubs zijn, onttrekt de prostitutie zich aan het zicht van de instanties. Het gaat in de gemeente Assen om tientallen sekswerkers, hoeveel is moeilijk te meten, zegt Out.

Uitstapprogramma, gratis medische checks

De bekende groep sekswerkers wordt aangeschreven om op gesprek te komen bij de gemeente voor een erkenning. Anderen worden via de eigen advertenties van de sekswerkers op internet opgespoord. In dat gesprek worden de mogelijkheden en plichten van de sekswerker uitgelegd.

Zo kan een prostituee gratis medische checks laten uitvoeren bij de GGD, is er hulp bij psychosociale problemen en wordt een uitstapprogramma besproken. In dit gesprek wordt ook gekeken of de sekswerker vrijwillig in het vak zit.

Out: ,,Dit willen we doen om de positie van sekswerkers te verstevigen en de sector te reguleren, omdat het gewoon een kwetsbare groep is. Om het vak heen hangt een zweem van mensenhandel en criminaliteit, door de mensen beter in beeld te hebben kun je hulp bieden.’’

Erkenning is middenweg tussen niks en vergunning

De erkenning is een middenweg tussen vergunningsplichtig zijn, en helemaal buiten beeld blijven zegt Out. ,,We willen het de sekswerker niet onnodig lastig maken door te zeggen dat thuiswerk vergunningsplichtig is, waarbij allerlei spelregels horen. Sommige gemeentes kiezen daar wel voor maar wij vrezen dat het nog verder uit zicht verdwijnt. Als in het gesprek blijkt dat iemand volledig vrijwillig in het vak zit, dan vallen we die niet lastig. Het is een legaal beroep.’’ Wel wordt afgesproken dat de thuisprostitutie geen overlast mag veroorzaken.

Sekswerkers die niet reageren krijgen meer aandacht van de zorg

De erkenning is een plicht voor thuiswerkende prostituees. Bij sekswerkers die niet reageren op de uitnodiging van de gemeente, worden er andere maatregelen ingezet. De handhaver probeert dan als zijnde een klant van de prostituee een afspraak te maken. Out: ,,Veel sekswerkers hebben gewoon een 06-nummer op hun advertentie staan. De handhaver maakt een afspraak en zegt bij de deur wie hij echt is en vraagt om een gesprek.’’

De handhavers worden hier speciaal voor getraind. Mocht iemand dan nog niet willen meewerken dan krijgt de thuiswerker meer aandacht van de zorg zoals maatschappelijk werk.

Het beleid is al ingegaan.

bron: Dagblad van het Noorden, 18 maart 2019

Verbod op rondleiding langs prostituees in de maak

Amsterdam – De gemeente Amsterdam wil groepsrondleidingen langs de ramen met prostituees op de Wallen verbieden. Ook het gratis rondleiden en ’ronselen van deelnemers’ wil de stad verbieden, zo meldt de gemeente. De verboden moeten nog juridisch worden uitgewerkt.

In de rest van het Centrum, buiten de Wallen, mogen rondleidingen gegeven worden, maar alleen als gidsen een ontheffing hebben en zich aan de regels houden. Toeristen die deelnemen aan een rondleiding, gaan een belasting van 66 cent betalen per persoon, de zogenaamde vermakelijkhedenretributie.

Volgens de gemeente hebben gratis rondleidingen een aanzuigende werking op het aantal groepsrondleidingen. Het aansporen tot deelname aan zo’n rondleiding waarbij achteraf om een bijdrage wordt gevraagd, wordt vaak als hinderlijk ervaren.

Wethouder Udo Kock (D66) vindt dat de maatregel niet alleen nodig is om de drukte te verminderen, „maar vooral omdat het niet respectvol is richting sekswerkers. Het is niet meer van deze tijd om sekswerkers te zien als toeristische attractie.”

De maximale groepsgrootte wordt ook teruggebracht van twintig naar vijftien personen en er komt een keurmerk voor gidsen met kwaliteitseisen waar gidsen aan moeten voldoen, in overleg met de branche. Gidsen die buiten het Wallengebied een rondleiding aanbieden in het centrum zullen ook een ontheffing nodig hebben; dat is nu nog niet het geval.

Afgelopen jaar zijn 1600 ontheffingen verleend aan gidsen in het Wallengebied. Alleen met een ontheffing mag een gids daar een rondleiding geven en hij/zij krijgt een boete als hij/zij zich niet aan de regels houdt, zoals de maximale groepsgrootte, niet stilstaan op druktegevoelige plekken zoals smalle bruggen en ingangen van winkels, en respect tonen voor sekswerkers door ze niet te fotograferen. Voor dat laatste zijn overigens nooit boetes uitgedeeld. Wel zijn veel gidsen aangesproken op de regels en zo’n twaalf boetes uitgedeeld, waaronder zes voor gidsen van een kroegentocht-aanbieder die zich niet aan regels hield.

Per 1 april zijn rondleidingen al verboden in het Wallengebied vanaf 19 uur ’s avonds, nu mogen ze nog gegeven worden tot 23 uur ’s avonds.

bron: De Telegraaf, vandaag

Kloof tussen rode lampen en designpandjes splijt de Wallen

De Telegraaf, 23-2-2019

Socioloog: het wordt hoog tijd om weer gezamenlijk trots te zijn op ’s lands bekendste rosse buurt

Deining op de Wallen. ’Sluit alle peeskamertjes’, roepen linkse partijen. ’Haal raamprostitutie terug naar de stegen’, pareert Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal, boos over de ’stigmatisering’ van de wijk. Vanuit het gapend gat tussen de strijdende kampen meldt socioloog Laurens Buijs: het wordt hoog tijd om weer gezamenlijk trots te zijn op ’s lands bekendste rosse buurt. „Politici misbruiken de prostituees.”

Wulps sloeg ze een stola van protserige veren om haar nek, van achter een raam met een rood lampje lonkend naar mannen, zoals prostituees op de Wallen dat al eeuwen plegen te doen. Wie die dame van lichte zeden was? Jeanine van Pinxteren, destijds (2010) lijsttrekker van GroenLinks in Amsterdam. De hoer acteren als ludieke verkiezingsstunt.

De PvdA beweerde in dezelfde strijd om de kiezers dat alle prostituees die na twee uur ’s nachts in ’s lands bekendste rosse buurt werken slachtoffers zijn van vrouwenhandel en dat de Wallen daarom vanaf dat tijdstip op slot moesten. ’Vertrutting!’, riep Van Pinxteren en ging als gebaar zelf even achter zo’n raam zitten, roepend: ’Seks, drugs en rock & roll horen erbij in Amsterdam.’
Uitgebuit

Nu Asschers tienjarenproject ’1012’ (de postcode van de wijk) om raamprostitutie uit te bannen faliekant is mislukt, begint het politieke spel opnieuw. PvdA-volgelingen van Asscher, opduikend in clubs als Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en bureau Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS), sturen bij de gemeente Amsterdam aan op het verbieden van raamprostitutie op de Wallen. En hoe reageerde GroenLinks-burgemeester Femke Halsema, partijgenoot van ’gelegenheidssekswerker’ Van Pinxteren? ’Het etaleren van kwetsbare vrouwen is niet acceptabel.’

Laurens Buijs, socioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, al jarenlang gespecialiseerd in de rosse buurt en verantwoordelijk voor het rapport Macht Op De Wallen, wordt er moedeloos van.

Tien jaar geleden wist Asscher het zeker: de overgrote meerderheid van de prostituees op de Wallen wordt uitgebuit door criminelen. Hij voegde er zelfs aan toe: ’Wie tegen mijn beleid is, is vóór vrouwenhandel’. Nu wordt gerept over ’mogelijk’ 255 slachtoffers in de raamprostitutie. Bewijzen voor die cijfers zijn in al die jaren echter niet geleverd.

„De cijfers waarmee wordt geschermd zijn politieke instrumenten, totaal niet wetenschappelijk onderbouwd en dat stuit mij tegen de borst”, zegt Buijs.

Hij gaat nog een stap verder: „De Wallen zijn een speelbal van politici en hoge ambtenaren, die het gebied zien als investeringsproject en daarbij de prostituees misbruiken. De heren en dames blijven roepen dat hun beleid gericht is op het verbeteren van het leven van de sekswerkers, maar de vrouwen bij hun plannen betrekken was te veel gevraagd.

Buijs waakt ervoor om de seksbranche op de Wallen te romantiseren. „Er zitten rotte appels tussen, sommige ondernemers in het gebied zijn bepaald geen lieverdjes, maar de meesten zijn te goeder trouw en welwillend. Ik snap dat de gemeente de branche kritisch bekijkt, want ieder slachtoffer van vrouwenhandel is er één te veel. Maar het spel dat nu op de Wallen wordt gespeeld, heeft niets met het beschermen van vrouwen te maken.”

De wetenschapper verbaast zich over de hypocrisie in de aanpak. „Ooit waren we in dit land trots op onze vrijheden. Vrouwen die er openlijk voor uit konden komen dat ze hun geld met seks verdienden, vooral linkse partijen schermden er mee. Nu roepen dezelfde partijen dat het vernederend is wanneer prostituees achter een raam zitten. Ze schurken daarmee aan tegen de broeders van de biblebelt, die ze vroeger verfoeiden. Fundamentalistische christenen noemen raamprostitutie zondig, socialisten vrouwenonderdrukking, maar hun standpunt is feitelijk hetzelfde. Zo on-Nederlands. Prostitutie is er en zal altijd blijven bestaan. De vraag is alleen: hoe ga je er mee om?”
Lees “Kloof tussen rode lampen en designpandjes splijt de Wallen” verder

Ramen op de Wallen moeten sluiten volgens jongerenpartijen

Amsterdam moet ramen op de Wallen sluiten en vervangen door besloten bordelen. Dit stellen de jongerenpartijen van D66, VVD en CDA zaterdag in een opiniestuk in Het Parool.
Het Parool 9 februari 2019

Dwars, de jongerenpartij van GroenLinks, steunt het pleidooi en had de brief aan de krant ondertekend, maar trok zich op het laatste moment terug, omdat de partijen het niet eens konden worden over nuances.

De jongerenpartijen willen dat sekswerkers minimaal één jaar in Nederland wonen, voordat ze aan het werk mogen. “Genoeg is genoeg, grijp in op de Wallen,” schrijven de voorzitters van de Jonge Democraten (gelieerd aan D66), de JOVD (VVD) en CDJA (CDA). “Wij, de Amsterdamse jongeren, zijn tot de conclusie gekomen dat wat je standpunt over sekswerk ook is, de huidige situatie moeilijk de bedoeling kan zijn.”

Toeristenattractie
De Wallen zijn een toeristenattractie geworden, aldus de voorzitters. “Dit moet stoppen. Of je beeld van menswaardigheid nou is gevormd door humanistische of confessionele ideeën, dit circus, deze publieke vleeskeuring, is vernederend.”

Ze roepen de burgemeester en gemeenteraad op om ramen te sluiten en te vervangen door besloten bordelen, het liefst op verschillende plekken in de stad, waarvan de Wallen er één kunnen zijn.

Om er zeker van te zijn dat sekswerkers een keuze hebben gemaakt en hier ook iets anders hadden kunnen doen, stellen de jongeren de eis dat ze minimaal één jaar in Nederland wonen voordat ze sekswerk mogen aanbieden.

De jongerenpartijen reageren hiermee op een serie van Het Parool en AT5 over de Wallen.

Het is een opmerkelijke combinatie; CDA, GroenLinks, VVD en D66 kijken in de gemeenteraad heel anders aan tegen prostitutie op de Wallen, conservatief versus progressief. Dit viertal heeft een meerderheid in de raad.

Politie jaagt op voortvluchtige prostitutieverdachte Herman W. uit Almelo

ALMELO – Het Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf tegen Herman W. (42) uit Almelo voor uitbuiting van buitenlandse prostituees. Zijn vader Berend W. (72) uit Vriezenveen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen van crimineel geld, maar hoeft niet de cel in.
AD 4-2-2019

Maandag eindigde een mega-strafzaak rond mensenhandel in Twente en Zwolle met de zaken tegen vader en zoon W. die beiden niet kwamen opdagen. Herman houdt zich schuil omdat hij 1.169 dagen de cel in moet voor drugsdelicten. De politie zit hem op de hielen, zo werd bekend. Vader Berend kon volgens zijn advocaat Brian de Pree de druk van de strafzitting niet aan.

Lapzwans

Officier van justitie Maarten Noordzij vertelde dat vader een slechte verstandhouding met zijn zoons heeft. Hij vindt ze lapzwansen die zich met criminaliteit bezighouden en tegen de lamp lopen. Een andere zoon is eerder veroordeeld voor mensenhandel en nu hangt Herman hetzelfde boven het hoofd.

Via de bankrekening van vader Berend waste volgens de officier Hermans levensgezel Julia R. (49) uit Almelo 50.000 euro crimineel geld wit, dat ze gebruikte om in Almelo een appartement te kunnen kopen. Officier Noordzij beschreef dat Berend twijfelde over de legale herkomst van het geld. Hij had het niet op zijn rekening moeten laten storten. Noordzij acht Berend schuldig, maar vindt het niet nodig een straf op te leggen. De man heeft onder de zaak geleden en is op leeftijd.

Advocaat De Pree pleitte voor een volledige vrijspraak. Hij benadrukte dat Berend eerst naar zijn boekhouder is gegaan om na te vragen of het wel kon. Omdat een deel van het geld van zijn rekening meteen naar een notaris werd overgemaakt, kreeg Berend nog meer de indruk dat het wettelijk in de haak was. Tenslotte was er ook nog een akte uit Roemenië waaruit hij kon opmaken dat het geld een schenking van de moeder van Julia R. betrof. Overigens denkt het OM dat die akte vals is.

Zonder condoom

Officier Noordzij ziet in Herman W. en Julia R. de hoofdverdachten van grootschalige mensenhandel. Hij eiste daarom tegen hem dezelfde straf als aan het begin van de zittingsreeks tegen Julia R.: vier jaar. Hij vatte de argumenten samen: W. haalt een kansarme vrouwen uit het buitenland als prostituee naar Nederland, regelt huisvesting, laat hen driekwart van hun inkomsten afstaan, maakt misbruik van zijn overwicht, maakte ze afhankelijk door de klantenwerving te doen en haalt soms zelf het geld bij ze op. Noordzij: “Hij sprak over de vrouwen als handelswaar. ‘Neuk ze een paar keer en dan komen ze wel voor je werken’. Zo appten ze met elkaar. Alle vrouwen werden bewogen tot werken zonder condoom. Dit heeft niets meer met prostitutie als een vrij beroep te maken”.

Vrijspraak

In deze zaak eiste de officier de afgelopen weken vrijspraak voor Ani Drule (33) uit Roemenië die een huis heeft in Zwolle van waaruit een prostituee van W. en R. werkte. Ze speelde geen rol in de uitbuiting. Ook voor Johny F. (35) uit Vriezenveen vroeg hij vrijspraak, hoewel hij ervan overtuigd is dat hij ‘dik in de illegale prostitutie zit’. Maar het onderzoek heeft onvoldoende aan het licht kunnen brengen welke prostituees hij slachtoffer zou hebben gemaakt. Tenslotte was de rol van Anton S. (57) uit Gildehaus die voor R. en W. een seksadvertentie plaatste zo gering en wist hij niet dat de Poolse, die daarop kwam zou worden uitgebuit, dat ook hij volgens de officier moet worden vrijgesproken.

Leontina S. (41) uit Roemenië verdient een werkstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Zij haalde voor R. en W. een vrouw naar Nederland en wist hoeveel geld ze moest afstaan. Tegen de dochter Diana (25) van Julia R. eiste Noordzij een half jaar gevangenis.

De rechtbank doet 1 maart uitspraak.

Illegale prostitutie en drugshandel in Capelle: burgemeester Oskam sluit 12 woningen

Burgemeester Peter Oskam heeft in de afgelopen drie maanden twaalf woningen in Capelle aan den IJssel gesloten. In de huizen vond illegale prostitutie plaats of werd in drugs gehandeld.
AD 4-2-2019

De combinatie van oplettende omwonenden en de nieuwe harde aanpak van de gemeente hebben geleid tot het hoge aantal sluitingen. In de maanden november, december en januari zijn op last van de burgemeester twaalf woningen gesloten.

Afgelopen week waren drie woningen in de wijk Schollevaar-Oost aan de beurt. In één van die gesloten panden werd enkele weken eerder een hennepkwekerij aangetroffen. In een andere woning werd een hoeveelheid drugs, een nepvuurwapen en enkele patronen voor een echt vuurwapen aangetroffen.

Overlast

In vier van de twaalf gesloten woningen vond illegale prostitutie plaats. Prostituees waren daar aan het werk zonder de juiste papieren. Omwonenden hadden hier overlast van en trokken aan de bel. Het kan bewoners bijvoorbeeld opvallen dat er veel mannen aan de deur staan. Het kan ook nog weleens voorkomen dat er meermaals op het verkeerde nummer wordt aangebeld.

De illegale praktijken werden ook opgemerkt door het Capels Interventie Team dat in 2017 werd opgericht. Dat team, dat bestaat uit de gemeente, politie, justitie en nog een tal van organisaties, richt zich op ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente.

Burgemeester Peter Oskam zet als regionaal portefeuillehouder mensenhandel fors in op de aanpak van mensenhandel, uitbuiting en drugssmokkel. De overige acht woningen werden gebruikt voor handel in soft- en harddrugs. Acht panden werden gesloten in Schollevaar, twee in Schenkel, één in Middelwatering en één in Oostgaarde.

Spoedsluitingen

De burgemeester kan na het constateren van strafbare feiten panden voor drie tot zes maanden sluiten. Bij prostitutiepanden kan wanneer bij controles ook het Regionaal Controle Team Prostitutie en Mensenhandel aanwezig is tot spoedsluitingen worden overgegaan. Dat is in de afgelopen drie maanden twee keer voorgekomen in Capelle.

De woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de komende tijd ingezet blijft worden op het sluiten van panden waar illegale prostitutie of drugshandel plaatsvindt.

’Stille’ agenten vegen Amsterdamse Wallen schoon


De Telegraaf, vandaag

Amsterdam – De aantrekkingskracht van de Wallen is immens. Tienduizenden toeristen vergapen zich ieder weekend aan het red light district. In hun kielzog komen zakkenrollers, (nep)dopedealers en ander gajes mee. Maar zelfs gebiedsverboden houden deze lieden niet tegen. De politie heeft gekozen voor een unieke aanpak: vier nachten per maand veegt een team van ’stille’ agenten het historische gebied schoon.

Rachèl en Thijs krijgen een commando door hun oortjes, schieten de Damstraat over en grijpen een drugsdealer vast. Hij is stomverbaasd over de snelheid van insluiten. Hij zag alleen maar toeristen om zich heen. Terwijl een groep lallende Engelsen langsloopt, leggen de stille agenten handboeien om. Een politiebus verschijnt snel ter plaatse. Slechts een enkeling heeft het bliksemoptreden opgemerkt.

De actie in de binnenstad van het doelgroepenteam Bert – vernoemd naar initiatiefnemer en oud-politieagent Bert Farenhorst – is vrijdagavond pas een half uurtje oud. Naast de arrestatie door Rachèl en Thijs vonden er nog vier aanhoudingen plaats. De een voor drugs, de ander voor een zogeheten voetbaltruc, een vaak gebruikt concept van zakkenrollers. De eerste arrestatie gebeurde nota bene gelijk voor bureau Burgwallen. Agent Sil acteerde als dronken Engelsman en in het schijnsel van het bureau probeerde een man zijn telefoon en portemonnee te rollen. „Die was niet zo slim”, klinkt het grinnikend.

Kat-en-muisspel

Het is een kat-en-muisspel. Een groep van twaalf gespecialiseerde stille agenten – elf mannen en een vrouw – van de bureaus Burgwallen, Amstel en Jordaan legt twee aan twee vier nachten achter elkaar alle verdachte handelingen vast. Dat gebeurt secuur. Ze moeten de transactie drugs tegen geld zien of iemand herkennen met een gebiedsverbod. Thijs: „Je moet uiteindelijk wel kunnen duiden waarom je iemand hebt aangehouden. Diegene beroof je toch een paar uur van zijn vrijheid.”

Pareltjes

Het team bestaat uit menselijke pareltjes. Zoals Appie, met zijn petje scheef op het hoofd. Rovers denken geregeld dat hij een van hen is. De buit is weleens letterlijk in zijn handen geduwd. ’Hou even vast, we verdelen het zo, ze zitten achter me aan.’ Teamleider Marcel: „Hij is net als Sil geboren voor dit werk.”
Lees “’Stille’ agenten vegen Amsterdamse Wallen schoon” verder